slider1
NOWOŚĆ
OPAKOWANIA
PAPIEROWE !!!!

Praca

Szukasz pracy? Obecnie szukamy

Do zakresu obowiązków należy:
Przestrzeganie przepisów BHP i zakładowych standardów bezpieczeństwa, jak również zgłaszanie wszelkich zagrożeń
Utrzymywanie maszyn i urządzeń produkcyjnych w pełnej gotowości eksploatacyjnej w celu zapewnienia realizacji założonego planu produkcji
Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń według ustalonych harmonogramów
Usuwanie awarii maszyn i urządzeń oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych zapobiegających awariom, wykonywanie kart analiz awarii
Usuwanie usterek z tagów w ramach odpowiedzialności za obszar
Wykonywanie regulacji i ustawień urządzeń zapewniających prawidłową ich eksploatację
Uczestniczenie w ustalaniu planów remontów maszyn i urządzeń
Oczekujemy:
Wykształcenie średnie – kierunek techniczny (profil elektryczny)
Znajomości specyfiki eksploatacji, napraw maszyn i urządzeń w zakresie mechaniki, elektryki i automatyki oraz podstaw pneumatyki
Osoby chcącej rozwijać swoje kompetencje
Osoby odpowiedzialnej
Osoby posiadającej umiejętności:
pracy w zespole
szybkiego reagowania na nieprawidłowości i rozwiązywania problemów
koncentracji i podzielności uwagi
Uprawnień elektrycznych SEP do 1kV lub 20 KV (jako dodatkowy atut)
Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze oraz:
zatrudnienie na umowę o pracę 
atrakcyjne warunki pracy
duże możliwości rozwoju zawodowego 
Baner Unii Europejskiej

„Innowacyjna technologia produkcji opakowań z folii barierowych, biodegradowalnych i polipropylenowych”
Beneficjent: Eurosleeve Spółka Akcyjna
Wartość projektu:5 858 490,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 866 800,00 PLN
 
CELE PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjną linię technologiczną do przerobu folii barierowych, biodegradowalnych i polipropylenowych co pozwoli na zaoferowanie nowego wysokiej jakości produktu. 
 
PLANOWANE EFEKTY: Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (opakowania z folii biodegradowalnej, barierowej i polipropylenowej), dotarcie do nowych rynków zbytu, rozpoczęcie działalności eksportowej, wykorzystanie rozwiązań TIK, poprawę BHP oraz wzrost zatrudnienia w spółce. Przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie potencjału technologicznego oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowych, produktowej oraz nietechnologicznych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.