Aktualności

Informujemy o zawarciu w dniu 26 marca 2024 roku ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 umowy o dofinansowanie  numer FESL.10.03-IP.01-018D/23-00  projektu pod nazwą „Utworzenie nowego zakładu produkcji innowacyjnych opakowań plastic-free” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.