slider1
We believe in continuous development, investing in cutting-edge process lines and improving qualifications of our employees. Our machines guarantee reliability and high quality of the products offered. 
slider 2
In 2016, the production capacity of the company shall be 250,000,000 plastic packaging a year, designed for the gardening, floral, confectionery and fresh-herb sectors.

main_photo

Producent opakowań foliowych Eurosleeve

Eurosleeve SA started its operations in 2015. The company was founded by managers with 20-year experience in the plastic packaging sector who decided to meet the growing expectations of the market.

Our team is composed of ambitious and competent people who improve their qualifications on a regular basis.
The priority is to satisfy the Customer which is why we are committed to perform every order and ensure particular precision. We are open to new challenges, especially the most demanding ones. They force the company to develop and get new experiences.

We are certain that thanks to the perfect familiarity with the plastic packaging sector and our experience we are the best business partner for you.

Our capital ensures financial stability. see more
Baner Unii Europejskiej

„Innowacyjna technologia produkcji opakowań z folii barierowych, biodegradowalnych i polipropylenowych”
Beneficjent: Eurosleeve Spółka Akcyjna
Wartość projektu:5 858 490,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 866 800,00 PLN
 
CELE PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjną linię technologiczną do przerobu folii barierowych, biodegradowalnych i polipropylenowych co pozwoli na zaoferowanie nowego wysokiej jakości produktu. 
 
PLANOWANE EFEKTY: Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (opakowania z folii biodegradowalnej, barierowej i polipropylenowej), dotarcie do nowych rynków zbytu, rozpoczęcie działalności eksportowej, wykorzystanie rozwiązań TIK, poprawę BHP oraz wzrost zatrudnienia w spółce. Przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie potencjału technologicznego oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowych, produktowej oraz nietechnologicznych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.