Контакты

Eurosleeve S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry
www.eurosleeve.pl

Księgowość / Buchhaltung/accounting
tel: +48 794 008 403   
 
Biuro/Büro/office
tel: +48 609 476 238
 
Dział handlowy/Vertrieb/sales
 
Przemysław Procek
tel: +48 730 933 305    
 
Marcin Losza
tel: +48 505 081 992    
 
Marek Zielinski
tel: +48 609 040 243    
Łukasz Całujek
tel: +48 691 233 377   

У Вас есть вопросы?
Мы охотно ответим на все вопросы! 

Baner Unii Europejskiej

„Innowacyjna technologia produkcji opakowań z folii barierowych, biodegradowalnych i polipropylenowych”
Beneficjent: Eurosleeve Spółka Akcyjna
Wartość projektu:5 858 490,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 866 800,00 PLN
 
CELE PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjną linię technologiczną do przerobu folii barierowych, biodegradowalnych i polipropylenowych co pozwoli na zaoferowanie nowego wysokiej jakości produktu. 
 
PLANOWANE EFEKTY: Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (opakowania z folii biodegradowalnej, barierowej i polipropylenowej), dotarcie do nowych rynków zbytu, rozpoczęcie działalności eksportowej, wykorzystanie rozwiązań TIK, poprawę BHP oraz wzrost zatrudnienia w spółce. Przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie potencjału technologicznego oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowych, produktowej oraz nietechnologicznych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.